ஏப்ரல் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் படிக்க வேண்டாம் கவனித்தாலே போதும் PART 3 | 21 முதல் 30 வரை .

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by
0 Views
ஏப்ரல் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் படிக்க வேண்டாம் கவனித்தாலே போதும் PART 3 | 21 முதல் 30 வரை .

PDF LINK PART 1 : https://tinyurl.com/3jjw367h

PART 1 VIDEO LINK : https://youtu.be/gmGTTacshgs

PDF LINK PART 2 : https://tinyurl.com/nfyepdkb

PART 2 VIDEO LINK : https://youtu.be/HO4ikGKzIsc

PART 3 PDF LINK : https://tinyurl.com/swacaa4y

புதிய வகுப்புகள் துவங்கும் நாள் : 05-05-2021

FOR MORE NOTES AND FREE PDF FOLLOW US ON :
------------------------------------------------------------------------------------
CIA Telegram : https://t.me/joinchat/RdVpVfxOf048p3wP
CIA Instagram : https://bit.ly/359AzSy​
CIA Facebook : https://tinyurl.com/yypjq3br​
CIA WEBSITE : https://www.chennaiiasacademy.com​

TNPSC, ஏப்ரல் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள், TNPSC CURRENT AFFAIRS,APRIL CURRENT AFFAIRS, DAILY CURRENT AFFAIRS, GROUP EXAM, TNPSC GROUP 2, TNPSC GROUP 2A, TNPSC GROUP 4.

#TNPSC​
#CURRENT_AFFAIRS
#PGTRB2021​

#TNPSCGROUPII​&IIAMAINSQUESTIONPAPER
#TNPSC_GROUP_II_MAINSTHIS​ IS A FREE INITIATIVE FOR GROUP - I, II & IIA MAINS EXAMINATION.
Category
DENMARK
Commenting disabled.